Zasady współpracy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

 1. Każde zgłoszenie jest potwierdzane mailowo przez organizatora.
 2. W przypadku braku potwierdzenia do 24 h (w dni robocze), prosimy
  o informację mailową pod adresem szkolenia@tensoft.pl . lub telefonicznie pod
  nr telefonu: 77 540 78 40.
 3. Rezygnację ze szkolenia należy zgłosić mailowo na 3 dni robocze przed szkoleniem.
 4. W każdej chwili zgłaszający może zmienić osobę, która będzie uczestniczyć
  w szkoleniu.
 5. W przypadku nieobecności na szkoleniu (z wyjątkiem punktu 3), organizator wystawi obciążenie w wysokości 100% kwoty z formularza zgłoszeniowego za każdą nieobecną osobę.
 6. W przypadku odwołania szkolenia, organizator poinformuje uczestników mailowo lub telefonicznie.
 7. Organizator poinformuje uczestników o odwołanym szkoleniu, najpóźniej 2 dni przed planowanym terminem. W sytuacjach losowych może być to termin późniejszy.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO