Regulamin uczestnictwa w szkoleniach:

  1. Każde zgłoszenie jest potwierdzane mailowo przez organizatora.
  2. W przypadku braku potwierdzenia do 24 h (w dni robocze), prosimy o informację mailową pod adresem: szkolenia@tensoft.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: 77 540 78 40.
  3. Rezygnację ze szkolenia należy zgłosić mailowo na 3 dni robocze przed szkoleniem.
  4. W każdej chwili zgłaszający może zmienić osobę, która będzie uczestniczyć w szkoleniu.
  5. W przypadku nieobecności na szkoleniu (z wyjątkiem punktu 3), organizator wystawi obciążenie w wysokości 100% kwoty z formularza zgłoszeniowego za każdą nieobecną osobę.
  6. W przypadku odwołania szkolenia, organizator poinformuje uczestników mailowo lub telefonicznie.
  7. Organizator poinformuje uczestników o odwołanym szkoleniu, najpóźniej 2 dni przed planowanym terminem. W sytuacjach losowych może być to termin późniejszy.