Moduł Podatki – Zamknięcie roku podatkowego i naliczanie nakazów płatniczych. Usprawnienie przygotowania do nowego roku podatkowego (Wadowice)

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Podatki – Zamknięcie roku podatkowego i naliczanie nakazów płatniczych. Usprawnienie przygotowania do nowego roku podatkowego

Termin: 14 grudnia 2018 r. Czas trwania: 10.00-14.00

Miejsce:
Urząd Miejski w Wadowicach
Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice
Sala sesyjna Urzędu Miejskiego

Cena: 250,00 zł.*/1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 06-12-2018 r.
Przy zgłoszeniu więcej niż 2 osób możliwość negocjacji ceny.
*Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy on-line

Wydrukuj formularz i prześlij faksem

System zniżek:
220 zł./osoby:
– dla instytucji spoza województwa małopolskiego,
– dla instytucji nie będących użytkownikiem systemu AdAS,
– dla uczestników polecających osoby nie będące użytkownikiem systemu AdAS.

W ramach szkolenia oferujemy poczęstunek, materiały szkoleniowe, dostęp do sprzętu komputerowego oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

DLA KOGO?
– Skarbnicy i pracownicy działów podatkowych,
– osoby zajmujące się wystawianiem decyzji wymiarowych,
– zainteresowani poznaniem modułu i jego funkcjonalności,
– dla nie będących użytkownikami systemu oraz polecających-atrakcyjny system zniżek.

JAKIE KORZYŚCI?
usprawnienie procesu przygotowania nowego roku podatkowego – NOWOŚCI,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
– omówienie prawidłowego wystawienia decyzji wymiarowych,
– poznanie konkretnych przykładów,
– jak unikać błędów oraz jak reagować na niestandardowe sytuacje,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość dzielenia doświadczeń z innymi użytkownikami modułu.

PROGRAM:

 1. Nowość – Kreator przygotowania nowego roku podatkowego.
 2. Hurtowe wystawianie decyzji wymiarowych.
 3. Masowe drukowanie decyzji wymiarowych – dobre praktyki:
  • drukowanie nakazów wg. adresów,
  • drukowanie nakazów dla osób z gminy i spoza gminy,
  • drukowanie potwierdzeń odbioru.
 4. Elektroniczny podpis i kody kreskowe na dokumentach.
 5. Wysyłka nakazów na skrytkę ePUAP.
 6. Pobieranie danych z zewnętrznych rejestrów:
  • GUS,
  • CEIDG,
  • Ewidencja Gruntów.
 7. Wystawianie decyzji – usprawnienie pracy i najczęstsze błędy:
  • emisja do KK,
  • masowe wprowadzanie daty otrzymania nakazu.
 8. Tworzenie precyzyjnych zestawień.
 9. Sprawozdanie Sp-1. Jak prawidłowo skonfigurować program?
 10. Pytania i odpowiedzi.

DLACZEGO MY?
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl
strona: www.tensoft.pl lub
www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę