Moduł Mieszkańcy – dobre praktyki, nowości, wybory

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Moduł Mieszkańcy – dobre praktyki, nowości, wybory

Termin: 7 kwietnia 2020 r. Czas trwania: 10.00-13.00

Miejsce:
Park Naukowo Technologiczny (obok C.H. Karolinka)
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
I piętro, sala nr: 2.02

Cena: 200,00 zł.*/1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 01-04-2020 r.
Przy zgłoszeniu więcej niż 3 osób możliwość negocjacji ceny.
*Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy on-line

Wydrukuj formularz i prześlij faksem

W ramach szkolenia oferujemy poczęstunek, materiały szkoleniowe, dostęp do sprzętu komputerowego oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

DLA KOGO?
– pracownicy miast i gmin zajmujący się ewidencją ludności,
– komisarze wyborczy lub osoby odpowiedzialne za przygotowanie wyborów,
– zainteresowani poznaniem modułu i jego funkcjonalności.

JAKIE KORZYŚCI?
usprawnienie przygotowania wyborów,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
– poznanie konkretnych przykładów i ćwiczenia na komputerach,
– jak unikać błędów oraz jak reagować na niestandardowe sytuacje,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość dzielenia doświadczeń z innymi użytkownikami modułu.

PROGRAM:

I. Ewidencja ludności – aktualne zagadnienia.
1. Usprawnienia i nowe funkcjonalności w module.
2. Zapytania o dane osobowe.
3. Słowniki-wskazówki dla użytkowników.
4. Pobieranie danych z rejestrów zewnętrznych.
5. Integracja modułu z innymi modułami oraz systemami.
6. Przygotowanie wydruków-dobre praktyki.
7. Meldunki, adresy zamieszkania, korespondencyjne – na co zwracać uwagę?
8. Wczytywanie danych ze Źródła. Najczęstsze błędy i nieprawidłowości.

II. Rejestr wyborców.
1. Wyborcy – zakładanie kart.
2. Wprowadzanie drugiej karty dla 1 osoby.
3. Wydruki – o czym należy pamiętać?
4. Kontrola wydruków i poprawności treści – jak unikać pomyłek.
5. Wszystko o zaświadczeniach dotyczących prawa do głosowania.
6. Widok, wyświetlanie, edycja.

III. Pytania uczestników. Dyskusja.

DLACZEGO MY?
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl
strona: www.tensoft.pl lub
www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę