Moduł Księgowość Finansowo-Budżetowa w kontekście otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych (Słupsk)

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Księgowość Finansowo-Budżetowa w kontekście otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych

Termin: 4 grudnia 2018 r. Czas trwania: 10.00-14.00

Miejsce:
Urząd Gminy Słupsk
ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk
Sala konferencyjna Urzędu Gminy

Cena: 250,00 zł.*/1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 27-11-2018 r.
Przy zgłoszeniu więcej niż 2 osób możliwość negocjacji ceny.
*Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy on-line

Wydrukuj formularz i prześlij faksem

System zniżek:
220 zł./osoby:
– dla instytucji spoza województwa pomorskiego,
– dla instytucji nie będących użytkownikiem systemu AdAS,
– dla uczestników polecających osoby nie będące użytkownikiem systemu AdAS.

W ramach szkolenia oferujemy poczęstunek, materiały szkoleniowe, dostęp do sprzętu komputerowego oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

DLA KOGO?
– Skarbnicy, Główni księgowi, pracownicy działów finansowo-księgowych,
– zainteresowani poznaniem modułu i jego funkcjonalności,
– dla nie będących użytkownikami systemu oraz polecających-atrakcyjny system zniżek.

JAKIE KORZYŚCI?
usprawnienie procesu otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych w module,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
– omówienie prawidłowego zamknięcia ksiąg rachunkowych i rozpoczęcie bilansu otwarcia,
– poznanie konkretnych przykładów,
– jak unikać błędów oraz jak reagować na niestandardowe sytuacje,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość dzielenia doświadczeń z innymi użytkownikami modułu.

PROGRAM:

 1. Czynności poprzedzające zamknięcie ksiąg – o czym należy pamiętać?
 2. Generowanie tabel na przyszły rok – przepisywanie i uzupełnianie planów kont.
 3. Funkcje weryfikujące poprawności zapisów w księgach rachunkowych.
 4. Przeksięgowanie i księgowanie – jak wykonać przeksięgowania? Auto dekrety.
 5. Generowanie bilansu zamknięcia.
 6. Operacje związane z generowaniem bilansu otwarcia.
 7. Niestandardowe sytuacje, które mogą się zdarzyć przy zamknięciu ksiąg (przykłady).
 8. Księgowanie równolegle nowego i starego roku, generowanie i modyfikacja.
 9. Bilans otwarcia.
 10. Wydruki (zestawienie obrotu i sald).
 11. Zamykanie okresów i archiwizacja.
 12. Konfiguracja i tworzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz funduszu.
 13. Pytania i odpowiedzi.

DLACZEGO MY?
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl
strona: www.tensoft.pl lub
www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę