Moduł Karty Kontowe w kontekście Kodeksu Cywilnego (Małopolska)

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Karty Kontowe w kontekście Kodeksu Cywilnego

Termin: 27 czerwca 2019 r. Czas trwania: 10.00-14.00

Miejsce:
Urząd Gminy i Miasta Dobczyce
ul. Rynek 26, 32-410, Dobczyce

Cena: 250,00 zł.*/1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 17-06-2019 r.
Przy zgłoszeniu więcej niż 3 osób możliwość negocjacji ceny.
*Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy on-line

Wydrukuj formularz i prześlij faksem

System zniżek:
– dla instytucji spoza województwa opolskiego 200 zł./osoby:,
– dla zgłoszeń z kodem rabatowym.

W ramach szkolenia oferujemy poczęstunek, materiały szkoleniowe, dostęp do sprzętu komputerowego oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

DLA KOGO?
– księgowi oraz pracownicy działów podatków i opłat lokalnych,
– osoby zajmujące się księgowością podatkową,
– zainteresowani poznaniem modułu i jego funkcjonalności.

JAKIE KORZYŚCI?
usprawnienie księgowania należności wynikających z Kodeksu Cywilnego,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
– poznanie konkretnych przykładów,
– jak unikać błędów oraz jak reagować na niestandardowe sytuacje,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość dzielenia doświadczeń z innymi użytkownikami modułu.

PROGRAM:
1. Rozliczenie wpłat z podziałem na (należność, koszty, odsetki, Vat).
2. Rozliczenie wpłat z podziałem raty odroczone, kredyt redyskonto, decyzje ratalne, prolongata, Vat.
3. Wykonywanie operacji na księgowych (odpis, storno, przeksięgowanie, Vat).
4. Naliczanie odsetek wg. stopy redyskonta weksli.
5. Usprawnienie procesu egzekucyjnego (wezwanie, tytuły, noty odsetkowe) + współwłaściciele.
6. Sprawozdanie Rb-27s oraz RB-N z kwot netto.
7. Raporty na przykładach + Vat.

DLACZEGO MY?
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl
strona: www.tensoft.pl lub
www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę