Moduł Karty Kontowe w kontekście Ordynacji podatkowej (dodatkowy termin)

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Karty Kontowe w kontekście Ordynacji podatkowej

Termin: 7 luty 2019 r. Czas trwania: 10.00-14.00

Miejsce:
Park Naukowo Technologiczny (obok C.H. Karolinka)
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
I piętro, sala nr: 2.02

Cena: 250,00 zł.*/1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 31-01-2019 r.
Przy zgłoszeniu więcej niż 3 osób możliwość negocjacji ceny.
*Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy on-line

Wydrukuj formularz i prześlij faksem

System zniżek:
– dla instytucji spoza województwa opolskiego 200 zł./osoby,
– dla zgłoszeń z kodem rabatowym.

W ramach szkolenia oferujemy poczęstunek, materiały szkoleniowe, dostęp do sprzętu komputerowego oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

DLA KOGO?
– księgowi i pracownicy działów podatkowych,
– osoby zajmujące się księgowością podatkową,
– zainteresowani poznaniem modułu i jego funkcjonalności.

JAKIE KORZYŚCI?
usprawnienie księgowania należności wynikających z ordynacji podatkowej,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
– poznanie konkretnych przykładów,
– jak unikać błędów oraz jak reagować na niestandardowe sytuacje,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość dzielenia doświadczeń z innymi użytkownikami modułu.

PROGRAM:

 1. Problemy wynikające podczas księgowań na otwartym okresie.
 2. Rozliczenie wpłat z podziałem na należność, koszty, odsetki.
 3. Rozliczenie wpłat z podziałem raty odroczone, rozłożone na raty, prolongata.
 4. Wykonywanie operacji na księgowych (odpis, storno, przeksięgowanie).
 5. Usprawnienie procesu egzekucyjnego (upomnienia, tytuły) + współwłaściciele.
 6. Zestawienia na przykładach.
 7. Pytania i odpowiedzi.

DLACZEGO MY?
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl
strona: www.tensoft.pl lub
www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł Karty Kontowe w kontekście Ordynacji podatkowej

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Karty Kontowe w kontekście Ordynacji podatkowej

Termin: 6 luty 2019 r. Czas trwania: 10.00-14.00

Miejsce:
Park Naukowo Technologiczny (obok C.H. Karolinka)
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
I piętro, sala nr: 2.02

Cena: 250,00 zł.*/1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 30-01-2019 r.
Przy zgłoszeniu więcej niż 3 osób możliwość negocjacji ceny.
*Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy on-line

Wydrukuj formularz i prześlij faksem

System zniżek:
– dla instytucji spoza województwa opolskiego 200 zł./osoby:,
– dla zgłoszeń z kodem rabatowym.

W ramach szkolenia oferujemy poczęstunek, materiały szkoleniowe, dostęp do sprzętu komputerowego oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

DLA KOGO?
– księgowi i pracownicy działów podatkowych,
– osoby zajmujące się księgowością podatkową,
– zainteresowani poznaniem modułu i jego funkcjonalności.

JAKIE KORZYŚCI?
usprawnienie księgowania należności wynikających z ordynacji podatkowej,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
– poznanie konkretnych przykładów,
– jak unikać błędów oraz jak reagować na niestandardowe sytuacje,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość dzielenia doświadczeń z innymi użytkownikami modułu.

PROGRAM:

 1. Problemy wynikające podczas księgowań na otwartym okresie.
 2. Rozliczenie wpłat z podziałem na należność, koszty, odsetki.
 3. Rozliczenie wpłat z podziałem raty odroczone, rozłożone na raty, prolongata.
 4. Wykonywanie operacji na księgowych (odpis, storno, przeksięgowanie).
 5. Usprawnienie procesu egzekucyjnego (upomnienia, tytuły) + współwłaściciele.
 6. Zestawienia na przykładach.
 7. Pytania i odpowiedzi.

DLACZEGO MY?
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl
strona: www.tensoft.pl lub
www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł Kadry i Płace – szkolenie prawno-modułowe w kontekście PIT-ów i „trzynastek”

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Kadry i Płace – szkolenie prawno-modułowe w kontekście PIT-ów i „trzynastek”

Termin: 4 stycznia 2019 r. Czas trwania: 10.00-15.00

Miejsce:
Park Naukowo Technologiczny (obok C.H. Karolinka)
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
I piętro, sala nr: 2.02

Cena: 320,00 zł.*/1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 31-12-2018 r.
Przy zgłoszeniu więcej niż 2 osób możliwość negocjacji ceny.
*Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy on-line

Wydrukuj formularz i prześlij faksem

System zniżek:
280 zł./osoby dla instytucji spoza województwa opolskiego.
220 zł./osoby dla osób uczestniczących w części prawnej*.
(*
Opcja skierowana do osób nie będących użytkownikami modułu. Należy zaznaczyć na formularzu zgłoszeniowym).

W ramach szkolenia oferujemy poczęstunek, materiały szkoleniowe, dostęp do sprzętu komputerowego oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

DLA KOGO?
– pracownicy działów kadrowo-płacowych odpowiedzialni za podatkowe rozliczenia pracowników,
– osoby zajmujące się przygotowaniem PIT-ów i „13-tek”,
– zainteresowani poznaniem modułu i jego funkcjonalności,
– osoby zainteresowane zagadnieniami prawnymi w programie.

JAKIE KORZYŚCI?
usprawnienie generowania PIT i konfiguracji „13-tek”w programie,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
– omówienie zagadnień pod kątem prawnym,
– poznanie konkretnych przykładów,
– jak unikać błędów oraz jak reagować na niestandardowe sytuacje,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość dzielenia doświadczeń z innymi użytkownikami modułu.

PROGRAM – CZĘŚĆ I (10:00-13:00) SZKOLENIE PRAWNE

Prowadząca: Joanna Patyk– Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

1. Zmiany w zakresie rozliczeń rocznych:

 • Rozliczanie podatników przez US – wprowadzone nowe uregulowania;
 • Funkcjonowanie portalu do rozliczeń podatników;
 • Obowiązki pracodawcy a rozliczenie podatnika przez US;
 • Brak negatywnych skutków w przypadku spóźnienia się z zeznaniem rocznym przy wspólnym rozliczaniu się małżonków (lub rodzica z dzieckiem);
 • Przedłużenie stosowania ulgi mieszkaniowej;
 • Brak konieczności składania oświadczenia przy zryczałtowanym podatku od najmu;
 • Czy będą nowe druki rozliczeń?
  2. Zmiany w zakresie rozliczeń PIT:
 • Nowe zwolnienia z PIT – zmiany w zakresie art. 21;
 • Rozliczanie przychodów z praw autorskich – definicja;
 • Podatek solidarnościowy – jak i kiedy wyliczany;
 • Obowiązki płatnika z uwagi na podatek solidarnościowy.
  3.Zmiany od 2019 r. w zakresie składek społecznych – zarys zmian:
 • Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) – nowa składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
 • PPK 2 % odpisu – zasady stosowania;
 • PPK – obowiązek czy dobrowolność?
 • Nowy odpis na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
  4. Zmiany w zakresie zwolnień z podatku PIT od 2018 r.:
 • Podniesienie limitów zwolnień, w tym z tytułu zapomóg, wykonywania funkcji społecznych, ZFŚS;
 • Zmiana limitu w wygranych w konkursach z 760,00 zł. do 2.000,00 zł.;
 • Likwidacja niektórych zwolnień;
 • Dodane zwolnienie odnośnie pomocy służbom państwowym, za udział w szkoleniach z niektórych dziedzin;
 • Funkcjonowanie limitów i zwolnień w od 2018 r. – wymagane oświadczenia i zasady rozliczeń.
  5. Zmiany w zakresie kwoty wolnej od podatku:
 • Podniesienie kwoty wolnej od podatku;
 • Zasady wyliczania kwoty wolnej od podatku w 2018 r.;
 • Założenia funkcjonowania kwoty wolnej od podatku – jak wyliczać kwotę w trakcie roku;
 • Kwota wolna od podatku wyliczana w zaliczkach miesięcznych w 2018 r. i 2019 r.;
  6. Zmiany w zakresie rozliczania kosztów podatkowych:
 • Podniesienie limitu przy 50% kosztach z tytułu praw autorskich;
 • Pojęcie praw autorskich – do jakiej grupy osób można stosować 50% koszty.
  7. Podstawowe zasady rozliczania 13-tek:
 • Osoby uprawnione;
 • Podstawa wyliczenia;
 • Zasady wyliczania czternastki;
 • podatkowe rozliczenie trzynastki i czternastki – kiedy zaliczamy w koszty podatkowe?;
 • przedawnienie prawa do trzynastki i czternastki.
  8. Problemy praktyczne związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia:
 • trzynastka a chorobowe;
 • zajęcie komornicze trzynastki, czternastki, premii jubileuszowej itd.;
 • pracownik zwolniony a dodatkowe wynagrodzenie;
 • trzynastka i czternastka a premia roczna i jubileuszowa – zasady naliczania;
 • przejście pracownika do innej jednostki (pracodawcy) a trzynastka;
 • dwie umowy z tym samym pracodawcą a dodatkowe wynagrodzenie.

PROGRAM – CZĘŚĆ II – (13:00-15:00) – MODUŁ KADRY I PŁACE

Prowadzący: wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

1. Generowanie i wysyłka PIT-ów:

 • przygotowanie indywidualne i zbiorcze,
 • poprawianie danych, uzupełnianie danych kadrowych,
 • pobieranie danych do PIT – kartoteka roczna a nowe formularze PIT,

2. Konfiguracja dodatkowego wynagrodzenia rocznego i naliczanie „trzynastki”.
3. Planowanie wynagrodzeń.
4. Import e-ZLA.
5. Ekwiwalent za urlop.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl
strona: www.tensoft.pl lub
www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł Podatki – Zamknięcie roku podatkowego i naliczanie nakazów płatniczych. Usprawnienie przygotowania do nowego roku podatkowego (Wadowice)

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Podatki – Zamknięcie roku podatkowego i naliczanie nakazów płatniczych. Usprawnienie przygotowania do nowego roku podatkowego

Termin: 14 grudnia 2018 r. Czas trwania: 10.00-14.00

Miejsce:
Urząd Miejski w Wadowicach
Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice
Sala sesyjna Urzędu Miejskiego

Cena: 250,00 zł.*/1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 06-12-2018 r.
Przy zgłoszeniu więcej niż 2 osób możliwość negocjacji ceny.
*Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy on-line

Wydrukuj formularz i prześlij faksem

System zniżek:
220 zł./osoby:
– dla instytucji spoza województwa małopolskiego,
– dla instytucji nie będących użytkownikiem systemu AdAS,
– dla uczestników polecających osoby nie będące użytkownikiem systemu AdAS.

W ramach szkolenia oferujemy poczęstunek, materiały szkoleniowe, dostęp do sprzętu komputerowego oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

DLA KOGO?
– Skarbnicy i pracownicy działów podatkowych,
– osoby zajmujące się wystawianiem decyzji wymiarowych,
– zainteresowani poznaniem modułu i jego funkcjonalności,
– dla nie będących użytkownikami systemu oraz polecających-atrakcyjny system zniżek.

JAKIE KORZYŚCI?
usprawnienie procesu przygotowania nowego roku podatkowego – NOWOŚCI,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
– omówienie prawidłowego wystawienia decyzji wymiarowych,
– poznanie konkretnych przykładów,
– jak unikać błędów oraz jak reagować na niestandardowe sytuacje,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość dzielenia doświadczeń z innymi użytkownikami modułu.

PROGRAM:

 1. Nowość – Kreator przygotowania nowego roku podatkowego.
 2. Hurtowe wystawianie decyzji wymiarowych.
 3. Masowe drukowanie decyzji wymiarowych – dobre praktyki:
  • drukowanie nakazów wg. adresów,
  • drukowanie nakazów dla osób z gminy i spoza gminy,
  • drukowanie potwierdzeń odbioru.
 4. Elektroniczny podpis i kody kreskowe na dokumentach.
 5. Wysyłka nakazów na skrytkę ePUAP.
 6. Pobieranie danych z zewnętrznych rejestrów:
  • GUS,
  • CEIDG,
  • Ewidencja Gruntów.
 7. Wystawianie decyzji – usprawnienie pracy i najczęstsze błędy:
  • emisja do KK,
  • masowe wprowadzanie daty otrzymania nakazu.
 8. Tworzenie precyzyjnych zestawień.
 9. Sprawozdanie Sp-1. Jak prawidłowo skonfigurować program?
 10. Pytania i odpowiedzi.

DLACZEGO MY?
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl
strona: www.tensoft.pl lub
www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł Podatki – Zamknięcie roku podatkowego i naliczanie nakazów płatniczych. Usprawnienie przygotowania do nowego roku podatkowego (Opole)

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Podatki – Zamknięcie roku podatkowego i naliczanie nakazów płatniczych. Usprawnienie przygotowania do nowego roku podatkowego

Termin: 13 grudnia 2018 r. Czas trwania: 10.00-14.00

Miejsce:
Park Naukowo Technologiczny (obok C.H. Karolinka)
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
I piętro, sala nr: 2.02

Cena: 250,00 zł.*/1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 06-12-2018 r.
Przy zgłoszeniu więcej niż 2 osób możliwość negocjacji ceny.
*Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy on-line

Wydrukuj formularz i prześlij faksem

System zniżek:
200 zł./osoby:
– dla instytucji spoza województwa opolskiego,
– dla instytucji nie będących użytkownikiem systemu AdAS,
– dla uczestników polecających osoby nie będące użytkownikiem systemu AdAS.

W ramach szkolenia oferujemy poczęstunek, materiały szkoleniowe, dostęp do sprzętu komputerowego oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

DLA KOGO?
– Skarbnicy i pracownicy działów podatkowych,
– osoby zajmujące się wystawianiem decyzji wymiarowych,
– zainteresowani poznaniem modułu i jego funkcjonalności,
– dla nie będących użytkownikami systemu oraz polecających-atrakcyjny system zniżek.

JAKIE KORZYŚCI?
usprawnienie procesu przygotowania nowego roku podatkowego – NOWOŚCI,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
– omówienie prawidłowego wystawienia decyzji wymiarowych,
– poznanie konkretnych przykładów,
– jak unikać błędów oraz jak reagować na niestandardowe sytuacje,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość dzielenia doświadczeń z innymi użytkownikami modułu.

PROGRAM:

 1. Nowość – Kreator przygotowania nowego roku podatkowego.
 2. Hurtowe wystawianie decyzji wymiarowych.
 3. Masowe drukowanie decyzji wymiarowych – dobre praktyki:
  • drukowanie nakazów wg. adresów,
  • drukowanie nakazów dla osób z gminy i spoza gminy,
  • drukowanie potwierdzeń odbioru.
 4. Elektroniczny podpis i kody kreskowe na dokumentach.
 5. Wysyłka nakazów na skrytkę ePUAP.
 6. Pobieranie danych z zewnętrznych rejestrów:
  • GUS,
  • CEIDG,
  • Ewidencja Gruntów.
 7. Wystawianie decyzji – usprawnienie pracy i najczęstsze błędy:
  • emisja do KK,
  • masowe wprowadzanie daty otrzymania nakazu.
 8. Tworzenie precyzyjnych zestawień.
 9. Sprawozdanie Sp-1. Jak prawidłowo skonfigurować program?
 10. Pytania i odpowiedzi.

DLACZEGO MY?
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl
strona: www.tensoft.pl lub
www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł Podatki – Zamknięcie roku podatkowego i naliczanie nakazów płatniczych. Usprawnienie przygotowania do nowego roku podatkowego (Słupsk)

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Podatki – Zamknięcie roku podatkowego i naliczanie nakazów płatniczych. Usprawnienie przygotowania do nowego roku podatkowego

Termin: 18 grudnia 2018 r. Czas trwania: 10.00-14.00

Miejsce:
Urząd Gminy Słupsk
ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk
Sala konferencyjna Urzędu Gminy

Cena: 250,00 zł.*/1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 11-12-2018 r.
Przy zgłoszeniu więcej niż 2 osób możliwość negocjacji ceny.
*Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy on-line

Wydrukuj formularz i prześlij faksem

System zniżek:
220 zł./osoby:
– dla instytucji spoza województwa pomorskiego,
– dla instytucji nie będących użytkownikiem systemu AdAS,
– dla uczestników polecających osoby nie będące użytkownikiem systemu AdAS.

W ramach szkolenia oferujemy poczęstunek, materiały szkoleniowe, dostęp do sprzętu komputerowego oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

DLA KOGO?
– Skarbnicy i pracownicy działów podatkowych,
– osoby zajmujące się wystawianiem decyzji wymiarowych,
– zainteresowani poznaniem modułu i jego funkcjonalności,
– dla nie będących użytkownikami systemu oraz polecających-atrakcyjny system zniżek.

JAKIE KORZYŚCI?
usprawnienie procesu przygotowania nowego roku podatkowego – NOWOŚCI,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
– omówienie prawidłowego wystawienia decyzji wymiarowych,
– poznanie konkretnych przykładów,
– jak unikać błędów oraz jak reagować na niestandardowe sytuacje,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość dzielenia doświadczeń z innymi użytkownikami modułu.

PROGRAM:

 1. Nowość – Kreator przygotowania nowego roku podatkowego.
 2. Hurtowe wystawianie decyzji wymiarowych.
 3. Masowe drukowanie decyzji wymiarowych – dobre praktyki:
  • drukowanie nakazów wg. adresów,
  • drukowanie nakazów dla osób z gminy i spoza gminy,
  • drukowanie potwierdzeń odbioru.
 4. Elektroniczny podpis i kody kreskowe na dokumentach.
 5. Wysyłka nakazów na skrytkę ePUAP.
 6. Pobieranie danych z zewnętrznych rejestrów:
  • GUS,
  • CEIDG,
  • Ewidencja Gruntów.
 7. Wystawianie decyzji – usprawnienie pracy i najczęstsze błędy:
  • emisja do KK,
  • masowe wprowadzanie daty otrzymania nakazu.
 8. Tworzenie precyzyjnych zestawień.
 9. Sprawozdanie Sp-1. Jak prawidłowo skonfigurować program?
 10. Pytania i odpowiedzi.

DLACZEGO MY?
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl
strona: www.tensoft.pl lub
www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł Księgowość Finansowo-Budżetowa w kontekście otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych (Słupsk)

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Księgowość Finansowo-Budżetowa w kontekście otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych

Termin: 4 grudnia 2018 r. Czas trwania: 10.00-14.00

Miejsce:
Urząd Gminy Słupsk
ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk
Sala konferencyjna Urzędu Gminy

Cena: 250,00 zł.*/1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 27-11-2018 r.
Przy zgłoszeniu więcej niż 2 osób możliwość negocjacji ceny.
*Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy on-line

Wydrukuj formularz i prześlij faksem

System zniżek:
220 zł./osoby:
– dla instytucji spoza województwa pomorskiego,
– dla instytucji nie będących użytkownikiem systemu AdAS,
– dla uczestników polecających osoby nie będące użytkownikiem systemu AdAS.

W ramach szkolenia oferujemy poczęstunek, materiały szkoleniowe, dostęp do sprzętu komputerowego oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

DLA KOGO?
– Skarbnicy, Główni księgowi, pracownicy działów finansowo-księgowych,
– zainteresowani poznaniem modułu i jego funkcjonalności,
– dla nie będących użytkownikami systemu oraz polecających-atrakcyjny system zniżek.

JAKIE KORZYŚCI?
usprawnienie procesu otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych w module,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
– omówienie prawidłowego zamknięcia ksiąg rachunkowych i rozpoczęcie bilansu otwarcia,
– poznanie konkretnych przykładów,
– jak unikać błędów oraz jak reagować na niestandardowe sytuacje,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość dzielenia doświadczeń z innymi użytkownikami modułu.

PROGRAM:

 1. Czynności poprzedzające zamknięcie ksiąg – o czym należy pamiętać?
 2. Generowanie tabel na przyszły rok – przepisywanie i uzupełnianie planów kont.
 3. Funkcje weryfikujące poprawności zapisów w księgach rachunkowych.
 4. Przeksięgowanie i księgowanie – jak wykonać przeksięgowania? Auto dekrety.
 5. Generowanie bilansu zamknięcia.
 6. Operacje związane z generowaniem bilansu otwarcia.
 7. Niestandardowe sytuacje, które mogą się zdarzyć przy zamknięciu ksiąg (przykłady).
 8. Księgowanie równolegle nowego i starego roku, generowanie i modyfikacja.
 9. Bilans otwarcia.
 10. Wydruki (zestawienie obrotu i sald).
 11. Zamykanie okresów i archiwizacja.
 12. Konfiguracja i tworzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz funduszu.
 13. Pytania i odpowiedzi.

DLACZEGO MY?
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl
strona: www.tensoft.pl lub
www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę