Moduł Karty Kontowe w kontekście Kodeksu Cywilnego (Małopolska)

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Karty Kontowe w kontekście Kodeksu Cywilnego

Termin: 27 czerwca 2019 r. Czas trwania: 10.00-14.00

Miejsce:
Urząd Gminy i Miasta Dobczyce
ul. Rynek 26, 32-410, Dobczyce

Cena: 250,00 zł.*/1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 17-06-2019 r.
Przy zgłoszeniu więcej niż 3 osób możliwość negocjacji ceny.
*Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy on-line

Wydrukuj formularz i prześlij faksem

System zniżek:
– dla instytucji spoza województwa opolskiego 200 zł./osoby:,
– dla zgłoszeń z kodem rabatowym.

W ramach szkolenia oferujemy poczęstunek, materiały szkoleniowe, dostęp do sprzętu komputerowego oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

DLA KOGO?
– księgowi oraz pracownicy działów podatków i opłat lokalnych,
– osoby zajmujące się księgowością podatkową,
– zainteresowani poznaniem modułu i jego funkcjonalności.

JAKIE KORZYŚCI?
usprawnienie księgowania należności wynikających z Kodeksu Cywilnego,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
– poznanie konkretnych przykładów,
– jak unikać błędów oraz jak reagować na niestandardowe sytuacje,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość dzielenia doświadczeń z innymi użytkownikami modułu.

PROGRAM:
1. Rozliczenie wpłat z podziałem na (należność, koszty, odsetki, Vat).
2. Rozliczenie wpłat z podziałem raty odroczone, kredyt redyskonto, decyzje ratalne, prolongata, Vat.
3. Wykonywanie operacji na księgowych (odpis, storno, przeksięgowanie, Vat).
4. Naliczanie odsetek wg. stopy redyskonta weksli.
5. Usprawnienie procesu egzekucyjnego (wezwanie, tytuły, noty odsetkowe) + współwłaściciele.
6. Sprawozdanie Rb-27s oraz RB-N z kwot netto.
7. Raporty na przykładach + Vat.

DLACZEGO MY?
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl
strona: www.tensoft.pl lub
www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł Karty Kontowe w kontekście Kodeksu Cywilnego (Małopolska)

Formularz zgłoszeniowy

Tytuł szkolenia: Moduł Karty Kontowe w kontekście Kodeksu Cywilnego (Małopolska)
Data szkolenia: 27-06-2019 r.

Nabywca
Nazwa instytucji:
Ulica:
Nr budynku:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
NIP:
Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):
Nazwa instytucji:
Ulica:
Nr budynku:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
NIP:
Kontakt:
Imię i nazwisko zgłaszającego:
Stanowisko:
Email:
Telefon:
Dane osób zgłaszanych:
Liczba uczestników:
Uczestnicy:
(Należy podać imię, nazwisko, stanowisko, telefon oraz email uczestnika)
Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:
TakNie
Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:
TakNie
Regulamin (wymagane):
Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):
W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
(Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)
Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody
Wpisz kod rabatowy

* Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.

Moduł Karty Kontowe w kontekście Kodeksu Cywilnego

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Karty Kontowe w kontekście Kodeksu Cywilnego

Termin: 17 czerwca 2019 r. Czas trwania: 10.00-14.00

Miejsce:
Park Naukowo Technologiczny (obok C.H. Karolinka)
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
I piętro, sala nr: 2.02

Cena: 250,00 zł.*/1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 10-06-2019 r.
Przy zgłoszeniu więcej niż 3 osób możliwość negocjacji ceny.
*Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy on-line

Wydrukuj formularz i prześlij faksem

System zniżek:
– dla instytucji spoza województwa opolskiego 200 zł./osoby:,
– dla zgłoszeń z kodem rabatowym.

W ramach szkolenia oferujemy poczęstunek, materiały szkoleniowe, dostęp do sprzętu komputerowego oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

DLA KOGO?
– księgowi oraz pracownicy działów podatków i opłat lokalnych,
– osoby zajmujące się księgowością podatkową,
– zainteresowani poznaniem modułu i jego funkcjonalności.

JAKIE KORZYŚCI?
usprawnienie księgowania należności wynikających z Kodeksu Cywilnego,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
– poznanie konkretnych przykładów,
– jak unikać błędów oraz jak reagować na niestandardowe sytuacje,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość dzielenia doświadczeń z innymi użytkownikami modułu.

PROGRAM:
1. Rozliczenie wpłat z podziałem na (należność, koszty, odsetki, Vat).
2. Rozliczenie wpłat z podziałem raty odroczone, kredyt redyskonto, decyzje ratalne, prolongata, Vat.
3. Wykonywanie operacji na księgowych (odpis, storno, przeksięgowanie, Vat).
4. Naliczanie odsetek wg. stopy redyskonta weksli.
5. Usprawnienie procesu egzekucyjnego (wezwanie, tytuły, noty odsetkowe) + współwłaściciele.
6. Sprawozdanie Rb-27s oraz RB-N z kwot netto.
7. Raporty na przykładach + Vat.

DLACZEGO MY?
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl
strona: www.tensoft.pl lub
www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł Karty Kontowe w kontekście Kodeksu Cywilnego

Formularz zgłoszeniowy

Tytuł szkolenia: Moduł Karty Kontowe w kontekście Kodeksu Cywilnego
Data szkolenia: 17-06-2019 r.

Nabywca
Nazwa instytucji:
Ulica:
Nr budynku:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
NIP:
Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):
Nazwa instytucji:
Ulica:
Nr budynku:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
NIP:
Kontakt:
Imię i nazwisko zgłaszającego:
Stanowisko:
Email:
Telefon:
Dane osób zgłaszanych:
Liczba uczestników:
Uczestnicy:
(Należy podać imię, nazwisko, stanowisko, telefon oraz email uczestnika)
Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:
TakNie
Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:
TakNie
Regulamin (wymagane):
Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):
W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
(Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)
Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody
Wpisz kod rabatowy

* Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.

Tensoft Camp – spotkanie szkoleniowe dla administratorów systemu AdAS

Formularz zgłoszeniowy

Tytuł szkolenia: Tensoft Camp - spotkanie szkoleniowe dla administratorów systemu AdAS
Data szkolenia: 04-06-2019 r.

Nabywca
Nazwa instytucji:
Ulica:
Nr budynku:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
NIP:
Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):
Nazwa instytucji:
Ulica:
Nr budynku:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
NIP:
Kontakt:
Imię i nazwisko zgłaszającego:
Stanowisko:
Email:
Telefon:
Dane osób zgłaszanych:
Liczba uczestników:
Uczestnicy:
(Należy podać imię, nazwisko, stanowisko, telefon oraz email uczestnika)
Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:
TakNie
Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:
TakNie
Regulamin (wymagane):
Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):
W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
(Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)
Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody
Wpisz kod rabatowy

* Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.

Tensoft Camp – spotkanie szkoleniowe dla administratorów systemu AdAS

Zapraszamy na spotkanie szkoleniowe dla administratorów systemu AdAS:

TENSOFT CAMP

Termin: 4 czerwca 2019 r. Czas trwania: 9.00-15.00

Miejsce:
Park Naukowo Technologiczny (obok C.H. Karolinka)
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Budynek Wysokich Technologii IT (Parter)

Cena: 320,00 zł.*/1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 28-05-2019 r.
Ze względu na ograniczony limit stanowisk komputerowych zachęcamy do zabrania swojego laptopa.
*Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy on-line

Wydrukuj formularz i prześlij faksem

System zniżek:
– dla osób ze swoim laptopem 290 zł./osoby:,
– dla osób spoza województwa opolskiego 290 zł./osoby:

W ramach szkolenia oferujemy poczęstunek, materiały szkoleniowe, dostęp do sprzętu komputerowego oraz certyfikat ukończenia szkolenia.W ramach szkolenia oferujemy poczęstunek, wizytę w serwerowni PNT, dla chętnych dostęp do sprzętu komputerowego oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA
W celu wizyty w serwerowni PNT Data Center prosimy o zabranie ze sobą dowodów osobistych, które będą niezbędna do okazania w dniu szkolenia ochronie obiektu.

JAKIE KORZYŚCI?
-specjalistyczne szkolenie w zakresie systemu Firebird,
–zapoznanie się z aktualnymi trendami w e-usługach,
–wizyta w PNT Data Center – serwerowni działającej w standardzie Rated 3,
–zapoznanie się z możliwościami Parku Naukowo Technologicznego,
nowości w systemie AdAS,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach systemu i Help Desk,
–poznanie z bliska systemu klasy EZD,
–bezpośredni kontakt z ekspertami Tensoft i PNT,
–możliwość dzielenia doświadczeń z innymi administratorami systemu AdAS.

PROGRAM:

I. Instalacja i konfiguracja serwera bazodanowego AdAS – Firebird  na przykładzie systemów Linux i Windows..
1. Firebird Classic, SuperClassic or Superserver.
2. Instalacja i konfiguracja Firebirda Linux:
– Instalacja z repozytorium Debian/Ubuntu Server,
– Instalacja z repozytorium CentOS/RedHat,
– Instalacja ręczna,
– Instalacja bibliotek UDF,
– Konfiguracja Firebird,
– Konfiguracja firewalla,
3. Instalacja i konfiguracja Firebirda Windows:
– Instalacja za pomocą Instalatora komponentów ADAS,
– Instalacja za pomocą instalatora Firebird,
– Instalacja bibliotek UDF,
– Konfiguracja firewall.
4. Instalacja i konfiguracja SAMBY Linux.
5. Instalacja i konfiguracja Apache Linux.
6. Instalacja i konfiguracja Nginx Linux.
7. Instalacja i konfiguracja PHP Linux.
8. Instalacja i konfiguracja Apache+PHP Windows (XAMPP).
9. Instalacja bibliotek na stacjach klienckich.
10.  Konfiguracja połączenia na stacjach klienckich.

II. „DOKUS” jako system klasy EZD wspomagający codzienną pracę administratorów.
III. e-usługi dla mieszkańców – doświadczenia i najnowsze możliwości.
IV. Help Desk – uporządkowana obsługa klienta. Jak ułatwić pracę sobie i współpracownikom?
V. AdAS-nowości i plany rozwoju systemu dziedzinowego.
VI. Wizyta w PNT Data Center – pierwszej w Polsce serwerowni działającej w standardzie Rated 3.

PROWADZĄCY

Marcin Kaczmarek – Dyrektor firmy Tensoft Sp. z o.o., praktyk w dziedzinie systemów klasy ERP, odpowiedzialny za rozwój systemu AdAS.

Kamil Kobak – pracownik PNT Data Center, wieloletni specjalista we wdrażaniu systemów klasy ERP, ekspert w dziedzinie baz danych, bezpieczeństwa oraz zarządzania siecią. Od 10 lat administrator systemów Linux.

Rafał Bartkowiak – Specjalista ds. szkoleń i wdrożeń systemów klasy EZD oraz informatyzacji administracji publicznej. Współtwórca systemu obiegu dokumentów „Dokus”.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl
strona: www.tensoft.pl lub
www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł Faktury/eVAT – szkolenie prawno-modułowe w kontekście faktur Vat i e-faktur

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Faktury/eVAT – szkolenie prawno-modułowe w kontekście faktur Vat i e-faktur

Termin: 26 kwietnia 2019 r. Czas trwania: 10.00-15.00

Miejsce:
Park Naukowo Technologiczny (obok C.H. Karolinka)
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Sala nr: 1.03 (nowy budynek)

Cena: 320,00 zł.*/1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 18-04-2019 r.
Przy zgłoszeniu więcej niż 2 osób możliwość negocjacji ceny.
*Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy on-line

Wydrukuj formularz i prześlij faksem

System zniżek:
280 zł./osoby dla instytucji spoza województwa opolskiego.
240 zł./osoby dla osób uczestniczących w części prawnej*.
(*
Opcja skierowana do osób nie będących użytkownikami modułu. Należy zaznaczyć na formularzu zgłoszeniowym).

W ramach szkolenia oferujemy poczęstunek, materiały szkoleniowe, dostęp do sprzętu komputerowego oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

DLA KOGO?
– Główni Księgowi, pracownicy księgowości dokonujący księgowań i rozliczeń podatkowych,
– Pracownicy Działów odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie faktur,
– Pracownicy wystawiający faktury i inne dokumenty rozliczeniowe (noty księgowe, noty odsetkowe, itp.).

JAKIE KORZYŚCI?
–poznanie aktualnych przepisów podatkowych, najnowszego orzecznictwa oraz wyjaśnień MF,
nowości w module,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu oraz uregulowań podatkowych,
–poznanie konkretnych przykładów, opartych na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu,
–jak unikać błędów oraz jak reagować na niestandardowe sytuacje,
–bezpośredni kontakt z ekspertem,
–możliwość dzielenia doświadczeń z innymi użytkownikami modułu.

PROGRAM – CZĘŚĆ I (10:00-13:30) SZKOLENIE PRAWNE

Prowadząca: Joanna Patyk– Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

1. E-faktura – zmiany od 2019 r.
• Nowa ustawa dotycząca e-faktur przy zamówieniach publicznych,
• E-faktury udostępniane przez portal,
• Sposoby wysyłania e-faktur: system EDI, podpis kwalifikowany, PDF,
• Przechowywanie e-faktur,
• Problemy techniczne związane z wysyłaniem e-faktur.
2. Jednolity Plik Kontrolny w zakresie fakturowania a istotne dane na fakturach:
• Dane wysyłane w JPK,
• Faktura „ręczna” a JPK – czy jest obowiązek?
• Numer NIP: dla transakcji krajowych i zagranicznych a ujęcie w rejestrach,
• Nazwa kontrahenta: skrócona czy pełna,
• Adres kontrahenta i jego zmiana,
• Gmina jako podatnik VAT a zakup dla jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,
• Sprzedający/ kupujący a odbiorca/ dostawca usługi lub towaru,
• Faktura na rzecz osoby fizycznej – zakres danych.
3. Sankcje karne dotyczące faktur – przypadki karania:
• zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,
• stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
• podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
• potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności,
• inne błędy faktur a sankcje podatkowe,
• sankcje karne uregulowane w kodeksie karnym skarbowym.
4. Inne zmiany podatku VAT mające wpływ na wystawianie faktur:
• Odwrotne obciążenie dla faktur wystawianych za usługi budowlane – nowe zasady,
• Zwolnienie z posiadania kas fiskalnych w 2019 r.,
• Przedmiot transakcji jako istotny element rejestrów VAT.
5. Zasady wystawiania faktur korygujących:
• Faktura korygująca „in plus” oraz „in minus”,
• Zasady potwierdzania odbioru faktury korygującej przez kupującego,
• Faktura korygująca z tytułu premii pieniężnych i bonów,
• Inne przyczyny wystawiania faktur korygujących – ich znaczenie dla rozliczeń,
• Obowiązkowe elementy faktury korygującej,
• Faktura korygująca wystawiona z tytułu „błędu” oraz z innych przyczyn,
• Zasady korygowania innych błędów niż dotyczące kwot,
• Problemy praktyczne związane z wystawianiem faktur korygujących, w tym moment wystawienia faktury korygującej.
6. Terminy wystawiania faktur:
• Zasada ogólna,
• Szczególne przypadki wystawiania faktur, w tym usługi ciągłe,
• Wystawianie faktur VAT przed dokonaniem sprzedaży,
• Konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawienia faktur VAT – problemy praktyczne.
7. Obowiązek podatkowy a dane na fakturze:
• Data dostawy towaru lub wykonania usługi na fakturze,
• Najem i media a wystawianie faktury,
• Otrzymanie zaliczki a faktura, w tym zaliczka w 100% przed wykonaniem usługi.
8. Refaktury:
• Definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych,
• Data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury – problemy w przypadku refakturowania,
• Refakturowanie a wysokość stawki VAT (import kabiny),
• Refakturowanie usług remontowych, inwestycyjnych (30 dniowy termin wystawienia faktury a obowiązek VAT i CIT), materiałów (przez KPRP traktowane jako środki trwałe) – praktyczne problemy,
• Refaktura mediów – stawka 8% czy 23% – najnowsze orzecznictwo.
9. Otrzymywanie faktury w formie elektronicznej a skan faktury:
• Wysyłanie faktury a skanu faktury (obrazu faktury) – różnice,
• Formalne obowiązki związane z wysyłką elektroniczną faktur,
• Potwierdzenie odbioru faktury drogą elektroniczną,
• Wysyłanie kilka razy faktury drogą elektroniczną.
10. Pozostałe zagadnienia związane z dokumentowaniem transakcji dla potrzeb VAT:
• Kiedy nie ma obowiązku zamieszczania numeru identyfikacji podatkowej
w wystawionej fakturze,
• Rola symbolu PKWiU na fakturze,
• Sposoby dokumentowania sprzedaży ciągłej,
• Faktury VAT wystawiane przez niezarejestrowanych podatników,
• Dopuszczalność adnotacji na fakturze,
• Duplikaty,
• Formy płatności (zapłacono gotówką, przelewem, kompensata),
• Termin płatności – nowe uregulowania od 1 lipca 2018 r. w zakresie split payment.

PROGRAM – CZĘŚĆ II – (13:30-15:00) – MODUŁ FAKTURY/eVAT

Prowadzący: wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

1. Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych – zmiany w programie.
2. Centralny Rejestr Faktur.
3. Ulga za złe długi.
4. Weryfikacja kontrahenta (status VAT).
5. Pobieranie danych kontrahenta z GUS i CEDIG – na co zwrócić uwagę?
6. Kontrola poprawności numeru NIP.
7. JPK_VADEK.
8. Split Payment.
9. Odliczenia VAT. Co należy wiedzieć o wskaźniku i prewskaźniku?

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl
strona: www.tensoft.pl lub
www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł Mieszkańcy – wybory i aktualne zagadnienia (Augustów)

Formularz zgłoszeniowy

Tytuł szkolenia: Moduł Mieszkańcy - wybory i aktualne zagadnienia
Data szkolenia: 25-04-2019 r.

Nabywca
Nazwa instytucji:
Ulica:
Nr budynku:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
NIP:
Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):
Nazwa instytucji:
Ulica:
Nr budynku:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
NIP:
Kontakt:
Imię i nazwisko zgłaszającego:
Stanowisko:
Email:
Telefon:
Dane osób zgłaszanych:
Liczba uczestników:
Uczestnicy:
(Należy podać imię, nazwisko, stanowisko, telefon oraz email uczestnika)
Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:
TakNie
Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:
TakNie
Regulamin (wymagane):
Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):
W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
(Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)
Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody
Wpisz kod rabatowy

* Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.

Moduł Mieszkańcy – wybory i aktualne zagadnienia (Augustów)

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Mieszkańcy – wybory i aktualne zagadnienia

Termin: 25 kwietnia 2019 r. Czas trwania: 10.00-14.00

Miejsce:
Urząd Miejski w Augustowie
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

Cena: 250,00 zł.*/1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 18-04-2019 r.
Przy zgłoszeniu więcej niż 3 osób możliwość negocjacji ceny.
*Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy on-line

Wydrukuj formularz i prześlij faksem

System zniżek:
– dla instytucji spoza województwa warmińsko-mazurskiego 200 zł./osoby:,
– dla zgłoszeń z kodem rabatowym.

W ramach szkolenia oferujemy poczęstunek, materiały szkoleniowe, dostęp do sprzętu komputerowego oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

DLA KOGO?
– pracownicy miast i gmin zajmujący się ewidencją ludności,
– komisarze wyborczy lub osoby odpowiedzialne za przygotowanie wyborów do PE,
– zainteresowani poznaniem modułu i jego funkcjonalności.

JAKIE KORZYŚCI?
usprawnienie przygotowania wyborów do Parlamentu Europejskiego,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
– poznanie konkretnych przykładów,
– jak unikać błędów oraz jak reagować na niestandardowe sytuacje,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość dzielenia doświadczeń z innymi użytkownikami modułu.

PROGRAM:

I. Przygotowanie do wyborów w 2019 r.
1. Wyborcy – zakładanie kart.
2. Wprowadzanie drugiej karty dla 1 osoby.
3. Listy wyborcze – o czym należy pamiętać?
4. Kontrola wydruków i poprawności treści – jak unikać fatalnych w skutkach pomyłek.
5. Wszystko o zaświadczeniach dotyczących prawa do głosowania.

II. Ewidencja ludności – aktualne zagadnienia.
1. Słowniki adresowe: ulice – najczęstsze komplikacje.
2. Pobieranie danych z rejestrów zewnętrznych.
3. Moduł Mieszkańcy a pozostałe moduły AdAS-a.
4. Omówienie możliwości wydruków.
5. Meldunki, adresy zamieszkania, korespondencyjne – na co zwracać uwagę?
6. Wczytywanie danych ze Źródła. Najczęstsze błędy i nieprawidłowości.
7. Pytania uczestników. Dyskusja.

DLACZEGO MY?
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl
strona: www.tensoft.pl lub
www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł Mieszkańcy – wybory i aktualne zagadnienia (Kraków)

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Mieszkańcy – wybory i aktualne zagadnienia

Termin: 10 kwietnia 2019 r. Czas trwania: 10.00-14.00

Miejsce:
Hotel Europejski
ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków (sala zielona)
okolice Dworca Kolejowego

Cena: 250,00 zł.*/1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 03-04-2019 r.
Przy zgłoszeniu więcej niż 3 osób możliwość negocjacji ceny.
*Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy on-line

Wydrukuj formularz i prześlij faksem

System zniżek:
– dla instytucji spoza województwa małopolskiego 200 zł./osoby:,
– dla zgłoszeń z kodem rabatowym.

W ramach szkolenia oferujemy poczęstunek, materiały szkoleniowe, dostęp do sprzętu komputerowego oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

DLA KOGO?
– pracownicy miast i gmin zajmujący się ewidencją ludności,
– komisarze wyborczy lub osoby odpowiedzialne za przygotowanie wyborów do PE,
– zainteresowani poznaniem modułu i jego funkcjonalności.

JAKIE KORZYŚCI?
usprawnienie przygotowania wyborów do Parlamentu Europejskiego,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
– poznanie konkretnych przykładów,
– jak unikać błędów oraz jak reagować na niestandardowe sytuacje,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość dzielenia doświadczeń z innymi użytkownikami modułu.

PROGRAM:

I. Przygotowanie do wyborów w 2019 r.
1. Wyborcy – zakładanie kart.
2. Wprowadzanie drugiej karty dla 1 osoby.
3. Listy wyborcze – o czym należy pamiętać?
4. Kontrola wydruków i poprawności treści – jak unikać fatalnych w skutkach pomyłek.
5. Wszystko o zaświadczeniach dotyczących prawa do głosowania.

II. Ewidencja ludności – aktualne zagadnienia.
1. Słowniki adresowe: ulice – najczęstsze komplikacje.
2. Pobieranie danych z rejestrów zewnętrznych.
3. Moduł Mieszkańcy a pozostałe moduły AdAS-a.
4. Omówienie możliwości wydruków.
5. Meldunki, adresy zamieszkania, korespondencyjne – na co zwracać uwagę?
6. Wczytywanie danych ze Źródła. Najczęstsze błędy i nieprawidłowości.
7. Pytania uczestników. Dyskusja.

DLACZEGO MY?
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl
strona: www.tensoft.pl lub
www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę