Moduł Faktury/eVAT – szkolenie prawno-modułowe w kontekście faktur Vat i e-faktur

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Faktury/eVAT – szkolenie prawno-modułowe w kontekście faktur Vat i e-faktur

Termin: 26 kwietnia 2019 r. Czas trwania: 10.00-15.00

Miejsce:
Park Naukowo Technologiczny (obok C.H. Karolinka)
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Sala nr: 1.03 (nowy budynek)

Cena: 320,00 zł.*/1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 18-04-2019 r.
Przy zgłoszeniu więcej niż 2 osób możliwość negocjacji ceny.
*Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy on-line

Wydrukuj formularz i prześlij faksem

System zniżek:
280 zł./osoby dla instytucji spoza województwa opolskiego.
240 zł./osoby dla osób uczestniczących w części prawnej*.
(*
Opcja skierowana do osób nie będących użytkownikami modułu. Należy zaznaczyć na formularzu zgłoszeniowym).

W ramach szkolenia oferujemy poczęstunek, materiały szkoleniowe, dostęp do sprzętu komputerowego oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

DLA KOGO?
– Główni Księgowi, pracownicy księgowości dokonujący księgowań i rozliczeń podatkowych,
– Pracownicy Działów odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie faktur,
– Pracownicy wystawiający faktury i inne dokumenty rozliczeniowe (noty księgowe, noty odsetkowe, itp.).

JAKIE KORZYŚCI?
–poznanie aktualnych przepisów podatkowych, najnowszego orzecznictwa oraz wyjaśnień MF,
nowości w module,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu oraz uregulowań podatkowych,
–poznanie konkretnych przykładów, opartych na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu,
–jak unikać błędów oraz jak reagować na niestandardowe sytuacje,
–bezpośredni kontakt z ekspertem,
–możliwość dzielenia doświadczeń z innymi użytkownikami modułu.

PROGRAM – CZĘŚĆ I (10:00-13:30) SZKOLENIE PRAWNE

Prowadząca: Joanna Patyk– Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

1. E-faktura – zmiany od 2019 r.
• Nowa ustawa dotycząca e-faktur przy zamówieniach publicznych,
• E-faktury udostępniane przez portal,
• Sposoby wysyłania e-faktur: system EDI, podpis kwalifikowany, PDF,
• Przechowywanie e-faktur,
• Problemy techniczne związane z wysyłaniem e-faktur.
2. Jednolity Plik Kontrolny w zakresie fakturowania a istotne dane na fakturach:
• Dane wysyłane w JPK,
• Faktura „ręczna” a JPK – czy jest obowiązek?
• Numer NIP: dla transakcji krajowych i zagranicznych a ujęcie w rejestrach,
• Nazwa kontrahenta: skrócona czy pełna,
• Adres kontrahenta i jego zmiana,
• Gmina jako podatnik VAT a zakup dla jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,
• Sprzedający/ kupujący a odbiorca/ dostawca usługi lub towaru,
• Faktura na rzecz osoby fizycznej – zakres danych.
3. Sankcje karne dotyczące faktur – przypadki karania:
• zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,
• stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
• podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
• potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności,
• inne błędy faktur a sankcje podatkowe,
• sankcje karne uregulowane w kodeksie karnym skarbowym.
4. Inne zmiany podatku VAT mające wpływ na wystawianie faktur:
• Odwrotne obciążenie dla faktur wystawianych za usługi budowlane – nowe zasady,
• Zwolnienie z posiadania kas fiskalnych w 2019 r.,
• Przedmiot transakcji jako istotny element rejestrów VAT.
5. Zasady wystawiania faktur korygujących:
• Faktura korygująca „in plus” oraz „in minus”,
• Zasady potwierdzania odbioru faktury korygującej przez kupującego,
• Faktura korygująca z tytułu premii pieniężnych i bonów,
• Inne przyczyny wystawiania faktur korygujących – ich znaczenie dla rozliczeń,
• Obowiązkowe elementy faktury korygującej,
• Faktura korygująca wystawiona z tytułu „błędu” oraz z innych przyczyn,
• Zasady korygowania innych błędów niż dotyczące kwot,
• Problemy praktyczne związane z wystawianiem faktur korygujących, w tym moment wystawienia faktury korygującej.
6. Terminy wystawiania faktur:
• Zasada ogólna,
• Szczególne przypadki wystawiania faktur, w tym usługi ciągłe,
• Wystawianie faktur VAT przed dokonaniem sprzedaży,
• Konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawienia faktur VAT – problemy praktyczne.
7. Obowiązek podatkowy a dane na fakturze:
• Data dostawy towaru lub wykonania usługi na fakturze,
• Najem i media a wystawianie faktury,
• Otrzymanie zaliczki a faktura, w tym zaliczka w 100% przed wykonaniem usługi.
8. Refaktury:
• Definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych,
• Data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury – problemy w przypadku refakturowania,
• Refakturowanie a wysokość stawki VAT (import kabiny),
• Refakturowanie usług remontowych, inwestycyjnych (30 dniowy termin wystawienia faktury a obowiązek VAT i CIT), materiałów (przez KPRP traktowane jako środki trwałe) – praktyczne problemy,
• Refaktura mediów – stawka 8% czy 23% – najnowsze orzecznictwo.
9. Otrzymywanie faktury w formie elektronicznej a skan faktury:
• Wysyłanie faktury a skanu faktury (obrazu faktury) – różnice,
• Formalne obowiązki związane z wysyłką elektroniczną faktur,
• Potwierdzenie odbioru faktury drogą elektroniczną,
• Wysyłanie kilka razy faktury drogą elektroniczną.
10. Pozostałe zagadnienia związane z dokumentowaniem transakcji dla potrzeb VAT:
• Kiedy nie ma obowiązku zamieszczania numeru identyfikacji podatkowej
w wystawionej fakturze,
• Rola symbolu PKWiU na fakturze,
• Sposoby dokumentowania sprzedaży ciągłej,
• Faktury VAT wystawiane przez niezarejestrowanych podatników,
• Dopuszczalność adnotacji na fakturze,
• Duplikaty,
• Formy płatności (zapłacono gotówką, przelewem, kompensata),
• Termin płatności – nowe uregulowania od 1 lipca 2018 r. w zakresie split payment.

PROGRAM – CZĘŚĆ II – (13:30-15:00) – MODUŁ FAKTURY/eVAT

Prowadzący: wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

1. Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych – zmiany w programie.
2. Centralny Rejestr Faktur.
3. Ulga za złe długi.
4. Weryfikacja kontrahenta (status VAT).
5. Pobieranie danych kontrahenta z GUS i CEDIG – na co zwrócić uwagę?
6. Kontrola poprawności numeru NIP.
7. JPK_VADEK.
8. Split Payment.
9. Odliczenia VAT. Co należy wiedzieć o wskaźniku i prewskaźniku?

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl
strona: www.tensoft.pl lub
www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł Mieszkańcy – wybory i aktualne zagadnienia (Augustów)

Formularz zgłoszeniowy

Tytuł szkolenia: Moduł Mieszkańcy - wybory i aktualne zagadnienia
Data szkolenia: 25-04-2019 r.

Nabywca
Nazwa instytucji:
Ulica:
Nr budynku:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
NIP:
Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):
Nazwa instytucji:
Ulica:
Nr budynku:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
NIP:
Kontakt:
Imię i nazwisko zgłaszającego:
Stanowisko:
Email:
Telefon:
Dane osób zgłaszanych:
Liczba uczestników:
Uczestnicy:
(Należy podać imię, nazwisko, stanowisko, telefon oraz email uczestnika)
Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:
TakNie
Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:
TakNie
Regulamin (wymagane):
Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):
W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
(Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)
Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody
Wpisz kod rabatowy

* Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.

Moduł Mieszkańcy – wybory i aktualne zagadnienia (Augustów)

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Mieszkańcy – wybory i aktualne zagadnienia

Termin: 25 kwietnia 2019 r. Czas trwania: 10.00-14.00

Miejsce:
Urząd Miejski w Augustowie
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

Cena: 250,00 zł.*/1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 18-04-2019 r.
Przy zgłoszeniu więcej niż 3 osób możliwość negocjacji ceny.
*Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy on-line

Wydrukuj formularz i prześlij faksem

System zniżek:
– dla instytucji spoza województwa warmińsko-mazurskiego 200 zł./osoby:,
– dla zgłoszeń z kodem rabatowym.

W ramach szkolenia oferujemy poczęstunek, materiały szkoleniowe, dostęp do sprzętu komputerowego oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

DLA KOGO?
– pracownicy miast i gmin zajmujący się ewidencją ludności,
– komisarze wyborczy lub osoby odpowiedzialne za przygotowanie wyborów do PE,
– zainteresowani poznaniem modułu i jego funkcjonalności.

JAKIE KORZYŚCI?
usprawnienie przygotowania wyborów do Parlamentu Europejskiego,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
– poznanie konkretnych przykładów,
– jak unikać błędów oraz jak reagować na niestandardowe sytuacje,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość dzielenia doświadczeń z innymi użytkownikami modułu.

PROGRAM:

I. Przygotowanie do wyborów w 2019 r.
1. Wyborcy – zakładanie kart.
2. Wprowadzanie drugiej karty dla 1 osoby.
3. Listy wyborcze – o czym należy pamiętać?
4. Kontrola wydruków i poprawności treści – jak unikać fatalnych w skutkach pomyłek.
5. Wszystko o zaświadczeniach dotyczących prawa do głosowania.

II. Ewidencja ludności – aktualne zagadnienia.
1. Słowniki adresowe: ulice – najczęstsze komplikacje.
2. Pobieranie danych z rejestrów zewnętrznych.
3. Moduł Mieszkańcy a pozostałe moduły AdAS-a.
4. Omówienie możliwości wydruków.
5. Meldunki, adresy zamieszkania, korespondencyjne – na co zwracać uwagę?
6. Wczytywanie danych ze Źródła. Najczęstsze błędy i nieprawidłowości.
7. Pytania uczestników. Dyskusja.

DLACZEGO MY?
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl
strona: www.tensoft.pl lub
www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł Mieszkańcy – wybory i aktualne zagadnienia (Kraków)

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Mieszkańcy – wybory i aktualne zagadnienia

Termin: 10 kwietnia 2019 r. Czas trwania: 10.00-14.00

Miejsce:
Hotel Europejski
ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków (sala zielona)
okolice Dworca Kolejowego

Cena: 250,00 zł.*/1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 03-04-2019 r.
Przy zgłoszeniu więcej niż 3 osób możliwość negocjacji ceny.
*Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy on-line

Wydrukuj formularz i prześlij faksem

System zniżek:
– dla instytucji spoza województwa małopolskiego 200 zł./osoby:,
– dla zgłoszeń z kodem rabatowym.

W ramach szkolenia oferujemy poczęstunek, materiały szkoleniowe, dostęp do sprzętu komputerowego oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

DLA KOGO?
– pracownicy miast i gmin zajmujący się ewidencją ludności,
– komisarze wyborczy lub osoby odpowiedzialne za przygotowanie wyborów do PE,
– zainteresowani poznaniem modułu i jego funkcjonalności.

JAKIE KORZYŚCI?
usprawnienie przygotowania wyborów do Parlamentu Europejskiego,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
– poznanie konkretnych przykładów,
– jak unikać błędów oraz jak reagować na niestandardowe sytuacje,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość dzielenia doświadczeń z innymi użytkownikami modułu.

PROGRAM:

I. Przygotowanie do wyborów w 2019 r.
1. Wyborcy – zakładanie kart.
2. Wprowadzanie drugiej karty dla 1 osoby.
3. Listy wyborcze – o czym należy pamiętać?
4. Kontrola wydruków i poprawności treści – jak unikać fatalnych w skutkach pomyłek.
5. Wszystko o zaświadczeniach dotyczących prawa do głosowania.

II. Ewidencja ludności – aktualne zagadnienia.
1. Słowniki adresowe: ulice – najczęstsze komplikacje.
2. Pobieranie danych z rejestrów zewnętrznych.
3. Moduł Mieszkańcy a pozostałe moduły AdAS-a.
4. Omówienie możliwości wydruków.
5. Meldunki, adresy zamieszkania, korespondencyjne – na co zwracać uwagę?
6. Wczytywanie danych ze Źródła. Najczęstsze błędy i nieprawidłowości.
7. Pytania uczestników. Dyskusja.

DLACZEGO MY?
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl
strona: www.tensoft.pl lub
www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł Mieszkańcy – wybory i aktualne zagadnienia

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Mieszkańcy – wybory i aktualne zagadnienia

Termin: 8 kwietnia 2019 r. Czas trwania: 10.00-14.00

Miejsce:
Park Naukowo Technologiczny (obok C.H. Karolinka)
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
I piętro, sala nr: 2.02

Cena: 250,00 zł.*/1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 01-04-2019 r.
Przy zgłoszeniu więcej niż 3 osób możliwość negocjacji ceny.
*Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy on-line

Wydrukuj formularz i prześlij faksem

System zniżek:
– dla instytucji spoza województwa opolskiego 200 zł./osoby:,
– dla zgłoszeń z kodem rabatowym.

W ramach szkolenia oferujemy poczęstunek, materiały szkoleniowe, dostęp do sprzętu komputerowego oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

DLA KOGO?
– pracownicy miast i gmin zajmujący się ewidencją ludności,
– komisarze wyborczy lub osoby odpowiedzialne za przygotowanie wyborów do PE,
– zainteresowani poznaniem modułu i jego funkcjonalności.

JAKIE KORZYŚCI?
usprawnienie przygotowania wyborów do Parlamentu Europejskiego,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
– poznanie konkretnych przykładów,
– jak unikać błędów oraz jak reagować na niestandardowe sytuacje,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość dzielenia doświadczeń z innymi użytkownikami modułu.

PROGRAM:

I. Przygotowanie do wyborów w 2019 r.
1. Wyborcy – zakładanie kart.
2. Wprowadzanie drugiej karty dla 1 osoby.
3. Listy wyborcze – o czym należy pamiętać?
4. Kontrola wydruków i poprawności treści – jak unikać fatalnych w skutkach pomyłek.
5. Wszystko o zaświadczeniach dotyczących prawa do głosowania.

II. Ewidencja ludności – aktualne zagadnienia.
1. Słowniki adresowe: ulice – najczęstsze komplikacje.
2. Pobieranie danych z rejestrów zewnętrznych.
3. Moduł Mieszkańcy a pozostałe moduły AdAS-a.
4. Omówienie możliwości wydruków.
5. Meldunki, adresy zamieszkania, korespondencyjne – na co zwracać uwagę?
6. Wczytywanie danych ze Źródła. Najczęstsze błędy i nieprawidłowości.
7. Pytania uczestników. Dyskusja.

DLACZEGO MY?
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl
strona: www.tensoft.pl lub
www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł Faktury/eVAT – szkolenie prawno-modułowe w kontekście faktur Vat i e-faktur

Formularz zgłoszeniowy

Tytuł szkolenia: Moduł Faktury/eVAT – szkolenie prawno-modułowe w kontekście faktur Vat i e-faktur
Data szkolenia: 01-04-2019 r.

Nabywca
Nazwa instytucji:
Ulica:
Nr budynku:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
NIP:
Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):
Nazwa instytucji:
Ulica:
Nr budynku:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
NIP:
Kontakt:
Imię i nazwisko zgłaszającego:
Stanowisko:
Email:
Telefon:
Dane osób zgłaszanych:
Liczba uczestników:
Uczestnicy:
(Należy podać imię, nazwisko, stanowisko, telefon oraz email uczestnika)
Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:
TakNie
Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:
TakNie
Regulamin (wymagane):
Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):
W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
(Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)
Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody
Wpisz kod rabatowy

* Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.

Moduł Faktury/eVAT – szkolenie prawno-modułowe w kontekście faktur Vat i e-faktur

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Faktury/eVAT – szkolenie prawno-modułowe w kontekście faktur Vat i e-faktur

Termin: 1 kwietnia 2019 r. Czas trwania: 10.00-15.00

Miejsce:
Park Naukowo Technologiczny (obok C.H. Karolinka)
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
I piętro, sala nr: 2.02

Cena: 320,00 zł.*/1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 25-03-2019 r.
Przy zgłoszeniu więcej niż 2 osób możliwość negocjacji ceny.
*Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy on-line

Wydrukuj formularz i prześlij faksem

System zniżek:
280 zł./osoby dla instytucji spoza województwa opolskiego.
240 zł./osoby dla osób uczestniczących w części prawnej*.
(*
Opcja skierowana do osób nie będących użytkownikami modułu. Należy zaznaczyć na formularzu zgłoszeniowym).

W ramach szkolenia oferujemy poczęstunek, materiały szkoleniowe, dostęp do sprzętu komputerowego oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

DLA KOGO?
– Główni Księgowi, pracownicy księgowości dokonujący księgowań i rozliczeń podatkowych,
– Pracownicy Działów odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie faktur,
– Pracownicy wystawiający faktury i inne dokumenty rozliczeniowe (noty księgowe, noty odsetkowe, itp.).

JAKIE KORZYŚCI?
–poznanie aktualnych przepisów podatkowych, najnowszego orzecznictwa oraz wyjaśnień MF,
nowości w module,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu oraz uregulowań podatkowych,
–poznanie konkretnych przykładów, opartych na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu,
–jak unikać błędów oraz jak reagować na niestandardowe sytuacje,
–bezpośredni kontakt z ekspertem,
–możliwość dzielenia doświadczeń z innymi użytkownikami modułu.

PROGRAM – CZĘŚĆ I (10:00-13:30) SZKOLENIE PRAWNE

Prowadząca: Joanna Patyk– Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

1. E-faktura – zmiany od 2019 r.
• Nowa ustawa dotycząca e-faktur przy zamówieniach publicznych,
• E-faktury udostępniane przez portal,
• Sposoby wysyłania e-faktur: system EDI, podpis kwalifikowany, PDF,
• Przechowywanie e-faktur,
• Problemy techniczne związane z wysyłaniem e-faktur.
2. Jednolity Plik Kontrolny w zakresie fakturowania a istotne dane na fakturach:
• Dane wysyłane w JPK,
• Faktura „ręczna” a JPK – czy jest obowiązek?
• Numer NIP: dla transakcji krajowych i zagranicznych a ujęcie w rejestrach,
• Nazwa kontrahenta: skrócona czy pełna,
• Adres kontrahenta i jego zmiana,
• Gmina jako podatnik VAT a zakup dla jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,
• Sprzedający/ kupujący a odbiorca/ dostawca usługi lub towaru,
• Faktura na rzecz osoby fizycznej – zakres danych.
3. Sankcje karne dotyczące faktur – przypadki karania:
• zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,
• stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
• podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
• potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności,
• inne błędy faktur a sankcje podatkowe,
• sankcje karne uregulowane w kodeksie karnym skarbowym.
4. Inne zmiany podatku VAT mające wpływ na wystawianie faktur:
• Odwrotne obciążenie dla faktur wystawianych za usługi budowlane – nowe zasady,
• Zwolnienie z posiadania kas fiskalnych w 2019 r.,
• Przedmiot transakcji jako istotny element rejestrów VAT.
5. Zasady wystawiania faktur korygujących:
• Faktura korygująca „in plus” oraz „in minus”,
• Zasady potwierdzania odbioru faktury korygującej przez kupującego,
• Faktura korygująca z tytułu premii pieniężnych i bonów,
• Inne przyczyny wystawiania faktur korygujących – ich znaczenie dla rozliczeń,
• Obowiązkowe elementy faktury korygującej,
• Faktura korygująca wystawiona z tytułu „błędu” oraz z innych przyczyn,
• Zasady korygowania innych błędów niż dotyczące kwot,
• Problemy praktyczne związane z wystawianiem faktur korygujących, w tym moment wystawienia faktury korygującej.
6. Terminy wystawiania faktur:
• Zasada ogólna,
• Szczególne przypadki wystawiania faktur, w tym usługi ciągłe,
• Wystawianie faktur VAT przed dokonaniem sprzedaży,
• Konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawienia faktur VAT – problemy praktyczne.
7. Obowiązek podatkowy a dane na fakturze:
• Data dostawy towaru lub wykonania usługi na fakturze,
• Najem i media a wystawianie faktury,
• Otrzymanie zaliczki a faktura, w tym zaliczka w 100% przed wykonaniem usługi.
8. Refaktury:
• Definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych,
• Data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury – problemy w przypadku refakturowania,
• Refakturowanie a wysokość stawki VAT (import kabiny),
• Refakturowanie usług remontowych, inwestycyjnych (30 dniowy termin wystawienia faktury a obowiązek VAT i CIT), materiałów (przez KPRP traktowane jako środki trwałe) – praktyczne problemy,
• Refaktura mediów – stawka 8% czy 23% – najnowsze orzecznictwo.
9. Otrzymywanie faktury w formie elektronicznej a skan faktury:
• Wysyłanie faktury a skanu faktury (obrazu faktury) – różnice,
• Formalne obowiązki związane z wysyłką elektroniczną faktur,
• Potwierdzenie odbioru faktury drogą elektroniczną,
• Wysyłanie kilka razy faktury drogą elektroniczną.
10. Pozostałe zagadnienia związane z dokumentowaniem transakcji dla potrzeb VAT:
• Kiedy nie ma obowiązku zamieszczania numeru identyfikacji podatkowej
w wystawionej fakturze,
• Rola symbolu PKWiU na fakturze,
• Sposoby dokumentowania sprzedaży ciągłej,
• Faktury VAT wystawiane przez niezarejestrowanych podatników,
• Dopuszczalność adnotacji na fakturze,
• Duplikaty,
• Formy płatności (zapłacono gotówką, przelewem, kompensata),
• Termin płatności – nowe uregulowania od 1 lipca 2018 r. w zakresie split payment.

PROGRAM – CZĘŚĆ II – (13:30-15:00) – MODUŁ FAKTURY/eVAT

Prowadzący: wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

1. Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych – zmiany w programie.
2. Centralny Rejestr Faktur.
3. Ulga za złe długi.
4. Weryfikacja kontrahenta (status VAT).
5. Pobieranie danych kontrahenta z GUS i CEDIG – na co zwrócić uwagę?
6. Kontrola poprawności numeru NIP.
7. JPK_VADEK.
8. Split Payment.
9. Odliczenia VAT. Co należy wiedzieć o wskaźniku i prewskaźniku?

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl
strona: www.tensoft.pl lub
www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł Karty Kontowe w kontekście Ordynacji podatkowej (Gdańsk)

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Karty Kontowe w kontekście Ordynacji podatkowej

Termin: 22 marca 2019 r. Czas trwania: 10.00-14.00

Miejsce:
AMBER Hotel Gdańsk
ul. Powstańców Warszawskich 45, 80-165 Gdańsk

Cena: 290,00 zł.*/1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 15-03-2019 r.
Przy zgłoszeniu więcej niż 3 osób możliwość negocjacji ceny.
*Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy on-line

Wydrukuj formularz i prześlij faksem

System zniżek:
– dla instytucji spoza województwa pomorskiego 270 zł./osoby,
– dla zgłoszeń z kodem rabatowym.

W ramach szkolenia oferujemy poczęstunek, materiały szkoleniowe, dostęp do sprzętu komputerowego oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

DLA KOGO?
– księgowi i pracownicy działów podatkowych,
– osoby zajmujące się księgowością podatkową,
– zainteresowani poznaniem modułu i jego funkcjonalności.

JAKIE KORZYŚCI?
usprawnienie księgowania należności wynikających z ordynacji podatkowej,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
– poznanie konkretnych przykładów,
– jak unikać błędów oraz jak reagować na niestandardowe sytuacje,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość dzielenia doświadczeń z innymi użytkownikami modułu.

PROGRAM:

 1. Problemy wynikające podczas księgowań na otwartym okresie.
 2. Rozliczenie wpłat z podziałem na należność, koszty, odsetki.
 3. Rozliczenie wpłat z podziałem raty odroczone, rozłożone na raty, prolongata.
 4. Wykonywanie operacji na księgowych (odpis, storno, przeksięgowanie).
 5. Usprawnienie procesu egzekucyjnego (upomnienia, tytuły) + współwłaściciele.
 6. Zestawienia na przykładach.
 7. Pytania i odpowiedzi.

DLACZEGO MY?
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl
strona: www.tensoft.pl lub
www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł Karty Kontowe w kontekście Ordynacji podatkowej (Warszawa)

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Karty Kontowe w kontekście Ordynacji podatkowej

Termin: 27 luty 2019 r. Czas trwania: 10.00-14.00

Miejsce:
Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
Sala nr 3 – piętro 15 (AS-BUD)

Cena: 300,00 zł.*/1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 20-02-2019 r.
Przy zgłoszeniu więcej niż 3 osób możliwość negocjacji ceny.
*Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy on-line

Wydrukuj formularz i prześlij faksem

System zniżek:
– dla instytucji spoza województwa mazowieckiego 280 zł./osoby,
– dla zgłoszeń z kodem rabatowym.

W ramach szkolenia oferujemy poczęstunek, materiały szkoleniowe, dostęp do sprzętu komputerowego oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

DLA KOGO?
– księgowi i pracownicy działów podatkowych,
– osoby zajmujące się księgowością podatkową,
– zainteresowani poznaniem modułu i jego funkcjonalności.

JAKIE KORZYŚCI?
usprawnienie księgowania należności wynikających z ordynacji podatkowej,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
– poznanie konkretnych przykładów,
– jak unikać błędów oraz jak reagować na niestandardowe sytuacje,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość dzielenia doświadczeń z innymi użytkownikami modułu.

PROGRAM:

 1. Problemy wynikające podczas księgowań na otwartym okresie.
 2. Rozliczenie wpłat z podziałem na należność, koszty, odsetki.
 3. Rozliczenie wpłat z podziałem raty odroczone, rozłożone na raty, prolongata.
 4. Wykonywanie operacji na księgowych (odpis, storno, przeksięgowanie).
 5. Usprawnienie procesu egzekucyjnego (upomnienia, tytuły) + współwłaściciele.
 6. Zestawienia na przykładach.
 7. Pytania i odpowiedzi.

DLACZEGO MY?
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl
strona: www.tensoft.pl lub
www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł Karty Kontowe w kontekście Ordynacji podatkowej (Kraków)

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Karty Kontowe w kontekście Ordynacji podatkowej

Termin: 21 luty 2019 r. Czas trwania: 10.00-14.00

Miejsce:
interHouse Hotel (blisko Dworca Głównego)
ul. Bratysławska 2; 31-201 Kraków
Sala Sukiennice

Cena: 290,00 zł.*/1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 14-02-2019 r.
Przy zgłoszeniu więcej niż 3 osób możliwość negocjacji ceny.
*Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy on-line

Wydrukuj formularz i prześlij faksem

System zniżek:
– dla instytucji spoza województwa małopolskiego 270 zł./osoby,
– dla zgłoszeń z kodem rabatowym.

W ramach szkolenia oferujemy poczęstunek, materiały szkoleniowe, dostęp do sprzętu komputerowego oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

DLA KOGO?
– księgowi i pracownicy działów podatkowych,
– osoby zajmujące się księgowością podatkową,
– zainteresowani poznaniem modułu i jego funkcjonalności.

JAKIE KORZYŚCI?
usprawnienie księgowania należności wynikających z ordynacji podatkowej,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
– poznanie konkretnych przykładów,
– jak unikać błędów oraz jak reagować na niestandardowe sytuacje,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość dzielenia doświadczeń z innymi użytkownikami modułu.

PROGRAM:

 1. Problemy wynikające podczas księgowań na otwartym okresie.
 2. Rozliczenie wpłat z podziałem na należność, koszty, odsetki.
 3. Rozliczenie wpłat z podziałem raty odroczone, rozłożone na raty, prolongata.
 4. Wykonywanie operacji na księgowych (odpis, storno, przeksięgowanie).
 5. Usprawnienie procesu egzekucyjnego (upomnienia, tytuły) + współwłaściciele.
 6. Zestawienia na przykładach.
 7. Pytania i odpowiedzi.

DLACZEGO MY?
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl
strona: www.tensoft.pl lub
www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę